TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV elektro, voda, topení  STAVITELSTVÍ, KOMINICTVÍ

Dušan Hilovský

Jiný rozměr kominictví

Kompletní kominické, elektro, instalatérské a topenářské práce, dále provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

  V průběhu projektu

  • posouzení projektu v souladu s ČSN EN 1443, ČSN 73 4201
  • návrh a výpočet spalinové cesty
  • projekt rekonstrukce komínu
   posouzení řešení, systému a dodavatele
  • projekt komínu při jeho dostavbě
  • konzultace a poradenství

  Během realizace stavby


  • komíny na klíč
  • dodávky a montáže nerezových komínů
  • dodávky a montáže kouřovodů s funkcí komínu
  • dodávky a montáže plastových komínových systémů pro odkouření plynových kondenzačních kotlů
  • dodávky a montáže systémových komínů
  • opravy komínů
  • frézování komínů
  • vložkování komínů
  • začlenění komínů do klasických, nízkoenergetických i pasivních domů, či dřevostaveb
  • dodávky komínů pro všechny druhy paliva včetně odkouření pro spotřebiče na peletky
  • dodávky a dopojení krbových kamen, krbových vložek

  Při provozu spalinové cesty

  • roční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru a prováděcím předpisem, jímž je vyhláška č. 34 ze dne 22. ledna 2016 - včetně čištění spalinových cest a vystavení písemné zprávy o kontrole
  • motorové čištění neprůchodných komínů
  • zprůchodnění ucpaných spalinových cest
  • opravy komínů po zahoření
  • prohlídky komínů kamerou
  • pasportizace (zmapování) spalinové cesty
  • poradenství
  • měření obsahu CO (oxid uhelnatý) v prostoru
  • rekonstrukce komínů
  • dodávky, montáže, údržba komínových lávek
  • kominická pohotovost
  • čištění spotřebičů

  Další práce

 • oprávnění ke kontrole (revizi) kotlů výrobce VIADRUS, AGROMECHANIKA v.o.s. LHENICE, OPOP spol. s r.o. (H4, H41...), ROJEK spol s.r.o., HAAS+SOHN RUKOV spol. s r.o., ABX, BEF  po proškolení k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší.
 • spolupráce se špičkovými kamnáři
 • strojní čištění kotlů + spalinových cest od dehtu