Jiný rozměr kominictví

Kompletní kominické, elektro, instalatérské a topenářské práce, dále provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

    V průběhu projektu

    • posouzení projektu v souladu s ČSN EN 1443, ČSN 73 4201
    • návrh a výpočet spalinové cesty
    • projekt rekonstrukce komínu
      posouzení řešení, systému a dodavatele
    • projekt komínu při jeho dostavbě
    • konzultace a poradenství

    Během realizace stavby


    • komíny na klíč
    • dodávky a montáže nerezových komínů
    • dodávky a montáže kouřovodů s funkcí komínu
    • dodávky a montáže plastových komínových systémů pro odkouření plynových kondenzačních kotlů
    • dodávky a montáže systémových komínů
    • opravy komínů
    • frézování komínů
    • vložkování komínů
    • začlenění komínů do klasických, nízkoenergetických i pasivních domů, či dřevostaveb
    • dodávky komínů pro všechny druhy paliva včetně odkouření pro spotřebiče na peletky
    • dodávky a dopojení krbových kamen, krbových vložek

    Při provozu spalinové cesty

    • roční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru a prováděcím předpisem, jímž je vyhláška č. 34 ze dne 22. ledna 2016 - včetně čištění spalinových cest a vystavení písemné zprávy o kontrole
    • motorové čištění neprůchodných komínů
    • zprůchodnění ucpaných spalinových cest
    • opravy komínů po zahoření
    • prohlídky komínů kamerou
    • pasportizace (zmapování) spalinové cesty
    • poradenství
    • měření obsahu CO (oxid uhelnatý) v prostoru
    • rekonstrukce komínů
    • dodávky, montáže, údržba komínových lávek
    • kominická pohotovost
    • čištění spotřebičů

    Další práce

  • oprávnění ke kontrole (revizi) kotlů výrobce VIADRUS, AGROMECHANIKA v.o.s. LHENICE, OPOP spol. s r.o. (H4, H41...), ROJEK spol s.r.o., HAAS+SOHN RUKOV spol. s r.o., ABX, BEF  po proškolení k provádění kontrol stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší.
  • spolupráce se špičkovými kamnáři
  • motorové čištění kotlů od dehtu